fbpx

Yrkessykdom – hva er dette?

Yrkesskadeforsikringen som alle er omfattet av på arbeidsplassen dekker skader som oppstår i forbindelse med arbeidet. Det er imidlertid slik at også yrkessykdommer kan dekkes under yrkesskadeforsikringen. Hva menes med ordet «yrkessykdom»?

En yrkessykdom er en sykdom som har oppstått som følge av skadelige påvirkninger fra arbeidsmiljøet. De mest typiske yrkessykdommene er astma, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), nedsatt hørsel og lignende.

For å få godkjent en sykdom som en yrkessykdom må sykdommen falle innenfor Arbeid- og sosialdepartementets to forskrifter som inneholder en rekke sykdommer. Disse sykdommene går gjerne under betegnelsen «listesykdommer».

Det er også et tilleggskrav om at man må sannsynliggjøre at sykdommen har oppstått som følge av arbeidsmiljøet. Her vil gjerne sakkyndige rapporter fra yrkesmedisinere eller annen spesialiteter kunne gi god veiledning.