fbpx

Yrkesskadeforsikring for selvstendig næringsdrivende – hvorfor bør man ha dette?

Yrkesskadeforsikring for selvstendig næringsdrivende

Yrkesskadeforsikringsloven hjemler en lovpålagt plikt til å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Som selvstendig næringsdrivende er det ingen slik plikt til å tegne forsikring og mange velger da å spare utgifter ved å droppe dette. Det kan imidlertid koste deg dyrt dersom du skulle bli utsatt for en yrkesskade.

Selvstendig næringsdrivende

Som selvstendig næringsdrivende har man rett til 80 % dekning av sykepengegrunnlaget fra 17. fraværsdag. Ansatte under yrkesskadeforsikringen får til sammenligning 100 % dekning av sykepengegrunnlaget fra første dag, oppad begrenset til 6 G. I tillegg er det en rekke andre særytelser ved yrkesskade som en ansatt har krav på, slik som f.eks dekning av behandlingsutgifter fra Helfo.

Det anbefales at du som selvstendig næringsdrivende tegner en frivillig yrkesskadeforsikring hos NAV. Her er det ulike forsikringsalternativer etter hvor god dekning man ønsker. I tillegg tilbyr flere forsikringsselskaper forsikringsdekninger til selvstendig næringsdrivende. Disse forsikringene gjør at du kan ha krav på erstatning for tapt livsutfoldelse (menerstatning), erstatning for påført- og fremtidig inntektstap og påført hjemmearbeidstap.