fbpx

Skademeldingsskjema ved en trafikkulykke

Skademeldingsskjema for trafikkulykke
Skademeldingsskjema

Etter en trafikkulykke er det viktig at det alltid fylles ut et skademeldingsskjema, selv om skadeomfanget ikke nødvendigvis virker så stort. Det er vanskelig å si rett etter en ulykke hva slags følger en trafikkulykke kan gi både helsemessig og økonomisk. Men ikke skriv under på noe du er uenig i bare for å få fylt ut skjemaet.

Hva er en skademeldingsskjema?

Et skjema for kravrapport er et dokument som kan fylles ut av offeret for å inngi en offisiell klage. Skjemaet skal inneholde all relevant informasjon, for eksempel dato og sted for hendelsen, beskrivelse av lovbrudd og eventuelle vitner som måtte ha sett hva som skjedde.

Er partene i ulykken enige om hva som har skjedd, så er det enklest at det fylles ut et felles skjema. Da er det viktig at man bruker god tid på utfyllingen og les instruksjonen nøye før du krysser av eller gjør andre nedtegnelser. Det er bare å følge skjemaet punkt for punkt og fylle det ut så godt som mulig. For å få et best mulig grunnlag for skyldspørsmålet er det viktig at informasjonen i skjemaet er så presis og riktig som mulig.

Det er viktig å påpeke at det ikke er meningen at skademeldingen alene skal fordele skylden for en ulykke, men gi forsikringsselskapene grunnlag for å kunne ta stilling til skyldspørsmålet. Hvis motparten ikke vil signere på skadeskjemaet, må du passe på å notere navn, adresse, bilens registreringsnummer og en erkjennelse av at uhellet har funnet sted. Hvis motparten ikke ønsker å samarbeide i det hele tatt, så fyller du likevel ut din egen skademelding og sender den til forsikringsselskapet ditt.

På den måten har du sikret et best mulig grunnlag for å avgjøre skyldspørsmålet etter en trafikkulykke. Når det gjelder trafikkulykker hvor man har pådratt seg en personskade, så er det viktig å huske på at alle trafikkulykker med personskade også skal meldes fra til politiet. Dersom du skulle ha noen spørsmål til utfylling av skademelding, så kan du kontakte en advokat med erfaring i personskadeerstatning.