fbpx

Hva kan en advokat bistå med ved en trafikkskade?

Dersom man blir påført en personskade etter en trafikkulykke, så er det mange spørsmål som dukker opp. Akutt dreier det seg gjerne om legehjelp og behandling, men etter hvert som tiden går vil det også dukke opp spørsmål av mer juridisk og økonomisk karakter.

Det kan være alt fra hvordan skadeoppgjøret for ødelagt bil og gjenstander skal gjøres opp og til hvordan den økonomiske fremtiden vil se ut dersom det viser seg at skaden kan holde en utenfor arbeidslivet over lengre tid.

Dette er spørsmål som en advokat med erfaring innen personskadeerstatning kan svare på. Advokaten kan hjelpe deg med skyldspørsmålet knyttet til ulykken. Videre vil en advokat kunne hjelpe deg med å legge frem bevis for og regne ut det økonomiske tapet du måtte lide som følge av en trafikkskade.

Dette kan være økonomisk tap i form av merutgifter fordi man har et behov for hjelpemidler, legebesøk, medisiner og annen rehabilitering som er nødvendig for å komme tilbake til hverdagen. Videre kan det dreie seg om å få erstattet den nedsatte evnen til å gjøre ting man tidligere gjorde i hjemmet enten være seg daglig husarbeid eller vedlikehold av boligen du bor i.

Videre vil det påløpe ulike økonomiske tap som følge av manglende evne til å være i arbeid. Det kan være tapt arbeidsinntekt, tapte naturalytelser som firmabil eller det kan være pensjonstap enda lengre fremover i tid.

Etter hvert som skadene man er blitt påført er blitt kroniske, så vil det også være aktuelt med en menerstatning for de varige skadene en har blitt påført.

Alle disse spørsmålene vil en advokat med erfaring innen personskadeerstatning hjelpe deg med.