Monica Melgård

Senioradvokat

Monica Melgård

Senioradvokat

Monica Melgård er senioradvokat og arbeider i hovedsak med familie- og arverett. I tillegg påtar hun seg oppdrag innen barnevernsrett og som bistandsadvokat i strafferettssaker. Hun har spesiell erfaring med internasjonal privatrett på familie- og barnerettens område, herunder adopsjon og anerkjennelse av adopsjon gjennomført i utlandet. Hun er videre tildelt plass på Justisdepartementets liste over advokater som har særlig kompetanse på internasjonal barnebortføring. Melgård har bred erfaring med prosedyre for domstolene, samt alternativ tvisteløsning og forhandlinger.

 

Arbeidserfaring

2019 Senioradvokat, Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS
2016 – 2018 Senioradvokat, Advokatfirmaet Økland & Co DA
2015 – 2016 Advokat, Advokatfirmaet Økland & Co DA
2012 – 2015 Advokatene Hagen og Tønsberg DA
2008 – 2012 Barne-, ungdoms- og familieetaten region øst
2008 – 2012 Regiontillitsvalgt for Juristforundet i Bufetat region Øst
2005 – 2007 NAV
 

Utdanning

2005 Cand jur. Universitet i Oslo
 

Medlemskap / tillitsverv

  • Medlem i Den Norske Advokatforening
  • Styremedlem i Advokatforeningen Romerike krets 
  • Medlem av Advokatforeningens disiplinærutvalg for Østfold og Follo, Romerike og Hedmark kretser