Lotte Lundby Kristiansen

Senioradvokat

Lotte Lundby Kristiansen

Advokat

Mobil: 924 147 01
E-post: llk@halvorsenco.no

Linkedin logovCard

Advokat Lotte Lundby Kristiansen har jobbet i Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS siden 2017. Kristiansen har opparbeidet seg betydelig erfaring fra offentlig og privat innfordring og tilbyr særskilt kompetanse innen bank, finans og pengekravsrett, herunder sikring og inndrivelse. Hun yter bistand i forhandlinger, tvisteløsning og har bred erfaring med prosedyre for domstolene. Kristiansen bistår virksomheter med etterlevelse av personopplysningsregelverket, herunder arbeid med tilpasning til personvernforordningen (GDPR) og er en erfaren foredragsholder innen de fleste juridiske emner innen bank, finans og pengekravsrett.

Arbeidserfaring

2017 Advokat i Advokatfirmaet Halvorsen og Co AS
2015-2017 Advokat i Advokatfirma Kontrakt AS og Lindorff AS
2013-2015 Advokatfullmektig i Advokatfirma Kontrakt AS og Lindorff AS
2010-2013 Seksjonssjef for gjeldsseksjonen, Namsfogden i Oslo
2003-2010 Namsfullmektig, Namsfogden i Oslo
2002-2003 Saksbehandler, Gerling Forsikring Norge AS

Utdanning

2013 Ledelse og organisasjonsutvikling 1, Politihøyskolen i Oslo
2002 Cand. Jur. Universitet i Oslo

Annet

  • Foredragsholder for Den Norske Advokatforening
  • Medlem av Domstolsadministrasjonens arbeidsgruppe for behandling av tvang- og gjeldssaker i tingrettene
  • Medforfatter av boken «Krav på penger- sikring og oppgjør i praksis», Universitetsforlaget 2016