Ellen Tangen Eilerås

Advokat

Ellen Tangen Eilerås

Advokat

Mobil: 482 79 071
E-post: ete@halvorsenco.no

Linkedin logovCard

Advokat Ellen Tangen Eilerås har jobbet i Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS siden 2013. Hun er tilknyttet kontorets forretningsjuridiske faggruppe og yter løpende selskapsrettslig bistand overfor våre klienter. Tangen Eilerås har bred erfaring fra anskaffelses- og anbudsprosesser i departementene, og tilbyr særskilt kompetanse innen dette rettsområdet. Tangen Eilerås tar også oppdrag innenfor fagfeltet familie- og arverett.

Arbeidserfaring

2018 – Senioradvokat i Advokatfirmaet Halvorsen & Co
2015 – 2017 Advokat i Advokatfirmaet Halvorsen & Co
2013 – 2015 Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Halvorsen & Co
2009 – 2013 Rådgiver/seniorrådgiver i Departementenes innkjøpstjenester, Departementenes servicesenter
2007 – 2008 Medlem av faggruppen, Jussformidlingen
2006 – 2007 Saksbehandler, Jussformidlingen

Utdanning

2008 Master i rettsvitenskap, UiB