Ellen Tangen Eilerås

Advokat

Ellen Tangen Eilerås

Advokat

Advokat Ellen Tangen Eilerås har jobbet i Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS siden 2013. Hun er tilknyttet kontorets forretningsjuridiske faggruppe og yter løpende selskapsrettslig bistand overfor våre klienter. Tangen Eilerås har bred erfaring fra anskaffelses- og anbudsprosesser i departementene, og tilbyr særskilt kompetanse innen dette rettsområdet. Tangen Eilerås er til daglig fast bostyrer for Øvre Romerike tingrett ved konkurs og tvangsoppløsningsbo. Tangen Eilerås tar også oppdrag innenfor fagfeltet familie- og arverett.

 

Arbeidserfaring

2018 –Senioradvokat i Advokatfirmaet Halvorsen & Co
2015 – 2017Advokat i Advokatfirmaet Halvorsen & Co
2013 – 2015Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Halvorsen & Co
2009 – 2013Rådgiver/seniorrådgiver i Departementenes innkjøpstjenester, Departementenes servicesenter
2007 – 2008Medlem av faggruppen, Jussformidlingen
2006 – 2007Saksbehandler, Jussformidlingen
 

Utdanning

2008Master i rettsvitenskap, UiB

Annet

  • Fast bostyrer ved konkurs Øvre Romerike tingrett