fbpx

Våre resultater

Hammering Man i Lillestrøm

Det lønner seg å ta kontakt med advokat dersom man utsettes for personskade.
Erstatningssummene blir gjennomgående høyere med profesjonell og dyktig bistand.

Rettsområdet personskadeerstatning er komplisert, og den skadelidte står overfor en ressurssterk motpart. I tillegg til de faktiske og juridiske problemstillinger, oppstår det i slike saker ofte vanskelige medisinske spørsmål. Dette gjelder særlig i nakkeslengskadesaker, hodeskadesaker og andre saker der det er vanskelig å objektivt konstatere en skade. Våre advokater har gjennom mange år opparbeidet seg nødvendige erfaringer med å håndtere slike spørsmål. Vår erfaring er at det lønner seg å ta kontakt med advokat dersom man utsettes for personskade. Erstatningssummene blir gjennomgående høyere med profesjonell og dyktig bistand. Resultatene vi oppnår i forhandlinger med forsikringsselskapene og i prosess for domstolene på vegne av våre klienter er gode og tilsier at representasjon av våre spesialiserte advokater er fornuftig. I gjennomsnitt øker den endelige erstatningen fra forsikringsselskapene med ca. 150 % fra motpartens første tilbud i personskadesaker hvor vi er involvert.