fbpx

Krav til oppreisning

Bygning med heisekraner som relfekterer i vinduet

Advokatfirmaet Halvorsen & Co har erfarne og spesialiserte advokater som behandler din personskadesak.

Vi bistår skadelidte og deres pårørende i forbindelse med eventuelt krav på oppreisning. Dette er et krav for å kompensere den tort og svie som hendelsen har medført og følger av skadeerstatningslovens § 3-5.

Våre advokater bistår med bl.a.:

  • Advokatbistand ved krav om oppreisning
  • Representasjon mot skadevolder
  • Representasjon mot ansvarlig forsikringsselskap
  • Bistandsoppdrag

Oppreisning kan bare kreves av den direkte skadevolder hvis denne har utvist forsett eller grov uaktsomhet. Ved trafikkskade vil trafikkforsikringsselskapet etter skadeerstatningsloven ha plikt til å betale oppreisning dersom vilkårene er oppfylt, jf. bilansvarslovenDet kan også reises krav direkte mot skadevolderen personlig. Dette gjøres gjerne i forbindelse med straffesaken mot vedkommende. Våre advokater blir i slike tilfeller oppnevnt som bistandsadvokater.

Krav om oppreisning kommer i tillegg til de øvrige erstatningsposter i en personskadesak.

Våre advokater oppnår gjennomgående meget gode resultater i saker om oppreisning gjennom forhandlinger eller domstolsprøvelse av personskadesaker. Les mer om våre resultater.

Vi tilbyr kostnadsfri vurdering av din personskadesak, herunder spørsmål om oppreisning. Ring 64 84 00 20 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

Våre advokater representerer skadelidte i følgende type personskadesaker:

Les mer om disse personskadetypene ved å gå inn på punktene over.

Vi har skrevet enkelte artikler om personsskadeerstatning, grunnvilkår og erstatningsutmålingen.

Våre advokater oppnår gjennomgående svært gode resultater gjennom forhandling og domstolsprøving. Les mer om våre resultater i erstatningsoppgjør.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co samarbeider med Personskadeforbundet LTN.