fbpx

Erstatning etter personskade

Erstatning etter personskade

Trenger du hjelp med erstatning etter personskade?

Advokatfirmaet Halvorsen & Co har erfarne og spesialiserte advokater som behandler din personskadesak

Vi hjelper deg som har krav på erstatning i forbindelse med personskade

Vi bistår skadelidte og deres pårørende i forbindelse med eventuelt krav på erstatning. Dette er et krav for å kompensere den tort og svie som hendelsen har medført og følger av skadeserstatningslovens § 3-5.

Våre advokater bistår med bl.a.:

  • Advokatbistand ved krav om erstatning
  • Representasjon mot skadevolder
  • Representasjon mot ansvarlig forsikringsselskap
  • Bistandsoppdrag

Erstatning kan bare kreves av den direkte skadevolder hvis denne har utvist forsett eller grov uaktsomhet. Ved trafikkskade vil trafikkforsikringsselskapet etter skadeerstatningsloven ha plikt til å betale erstatning dersom vilkårene er oppfylt, jf. bilansvarsloven. Det kan også reises krav direkte mot skadevolderen personlig. Dette gjøres gjerne i forbindelse med straffesaken mot vedkommende. Våre advokater blir i slike tilfeller oppnevnt som bistandsadvokater.

Krav om oppreisning kommer i tillegg til de øvrige erstatningsposter i en personskadesak.

Våre advokater oppnår gjennomgående meget gode resultater i saker om oppreisning gjennom forhandlinger eller domstolsprøvelse av personskadesaker. Les mer om våre resultater her.

Vi tilbyr kostnadsfri vurdering av din personskadesak, herunder spørsmål om oppreisning. Ring 64 84 00 20 eller kontakt oss via vårt kontaktskjema.

Våre advokater representerer skadelidte i følgende type personskadesaker:

Les mer om disse personskadetypene ved å gå inn på punktene over.

Vi har skrevet enkelte artikler om personsskadeerstatning, grunnvilkår og erstatningsutmålingen.

Les mer om ”Har du rett på erstatning? Grunnvilkårene for erstatning”

Les mer om “Erstatningspostene – utmåling”

Les mer om “Advokatutgifter i personskadesaker”

Våre advokater oppnår gjennomgående svært gode resultater gjennom forhandling og domstolsprøving. Les mer om våre resultater i erstatningsoppgjør.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co samarbeider med Personskadeforbundet LTN.