Personskade og personskadeerstatning

Advokatfirmaet Halvorsen & Co personskaderstatning

Advokatfirmaet Halvorsen & Co har 30 års erfaring med personskadeerstatning og er et av landets ledende advokatfirma innen dette rettsområdet. Vi bistår skadelidte og deres pårørende fra hele landet i personskadesaker etter trafikkulykke, yrkesskade, pasientskade og andre skadetyper.

Personskadeerstatning

Personskadeforbundet LTNVårt advokatfirma skal til enhver tid være ledende i Norge innen rettsområdet personskadeerstatning. Gjennom 30 år har vi opparbeidet oss betydelig kunnskap og erfaring i forhold til de rettslige og medisinske problemstillinger denne type saker reiser.

Skadelidte og deres pårørende vil i slike saker ha et stort behov for informasjon og oppfølging. Følgelig har vi til enhver tid stort fokus på sakens menneskelige sider. Vi skal være tilgjengelige, og sørge for progresjon i saksbehandling.

Vårt firma oppnår gode resultater og sikrer at våre klienter får en fullverdig erstatning for sin personskade. Vi representerer skadelidte fra hele landet og møter våre klienter der de bor. Gjennom mer enn 25 år har vi samarbeidet nært med Personskadeforbundet LTN (tidl. Landsforeningen for trafikkskadde).

Les mer om personskadeerstatning og hva vi kan gjøre for deg.

Kontakt oss for en gratis konsultasjon og veiledning.

Ring tlf. 64 84 00 20, send e-post til post@halvorsenco.no eller bruk vårt kontaktskjema.

Advokatbistand og advokatutgifter

Alle skadelidte som henvender seg til vårt firma med alle typer personskadesaker tilbys en kostnadsfri førstekonsultasjon. Vi vurderer saken, dens muligheter og gir råd om hvordan den skadelidte bør forholde seg videre. Kontakt oss for å avtale en konsultasjon.

I personskadesaker er det videre slik at forsikringsselskapene som den store hovedregel dekker skadelidtes rimelige og nødvendige utgifter til advokatbistand. Det samme gjør Norsk Pasientskadeerstatning etter at det er fattet positivt ansvarsvedtak. Bistand fra advokat er derfor som en hovedregel tilnærmet kostnadsfritt. Det er mye å vinne og lite å tape på å la seg representere av en av våre spesialiserte advokater. Les mer om «Advokatutgifter i en personskadesak».

Sykehus inngang - personskade
Trafikkskade

Trafikkskade

I Norge blir over 6000 mennesker skadet i en bilulykke hvert eneste år. De skadelidte vil ha krav på erstatning dersom grunnvilkårene er oppfylt. Eksempler på skader etter en trafikkulykke nakkesleng, hodeskade, bruddskade, tverrsnittlammelser mv. Enten din trafikkskadesak gjelder en «liten» eller «stor» skade vil den mest sannsynlig reise vanskelige medisinske og juridiske medisinske problemstillinger. Det er derfor viktig å la seg representere ved en av våre erfarne og spesialiserte advokater.

Les mer om erstatning etter trafikkskade

Trafikkskade

Yrkesskade og yrkessykdom

Når man blir skadet på jobb eller det oppstår en sykdom ved utøvelse av yrke og erverv betegnes dette som en yrkesskade eller yrkessykdom. I 2014 ble det rapportert 24 000 arbeidsulykker til NAV. Skadelidte med personskadesaker som oppfyller grunnvilkårene for yrkesskade eller yrkessykdom har krav på erstatning for sitt økonomiske tap.

Les mer om erstatning etter yrkesskade

Yrkesskade og yrkessykdom - bilde av arbeid i kraner
Pasientskade - rullestol på sykehus

Pasientskade

Pasientskade er et samlebegrep for når det har blitt begått feil i den medisinske behandlingen en pasient har mottatt. Svikt i helsetilbudet kan medføre at du har krav på erstatning fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Pasientskaden skal i utgangspunktet dekke ditt økonomiske tap, samt tap av livsutfoldelse.

Som hovedregel vil du også ha krav på å få dekket utgifter til advokat etter pasientskadeloven når NPE har akseptert at det foreligger et ansvarsgrunnlag.

Les mer om erstatning etter pasientskade.

Sykehus - pasientskade

Oppnådde resultater

Advokatfirmaet Halvorsen & Co arbeider til enhver tid for sikre skadelidtes rettssikkerhet. Det er vårt mål å sikre våre klienter riktig erstatning. Vi oppnår gode resultater gjennom forhandling og rettslig prosess.

Advokater kompetanse personskade