Øyvind Kilstad

Advokat /Partner

Øyvind Kilstad

Advokat/Partner

Advokat Øyvind Kilstad har innpå 20 års praksis som forretningsadvokat. Kilstad har bred erfaring innen selskapsrett og forretningsjus generelt, og tilbyr fullskala skatterådgivning knyttet til person- og bedriftsbeskatning. Kilstad har vært rådgiver ved en rekke transaksjoner og restruktureringsprosesser hvor kombinasjonen selskapsrett/skatterett/kontraktsrett har vært helt sentralt. En vesentlig del av Kilstads hverdag er, i tillegg til det ovenfor beskrevne, å bistå bedrifter i daglige juridiske spørsmål, herunder arbeidsrett. Kilstad har bred erfaring fra prosedyre for domstolene, samt alternativ tvisteløsning og forhandlinger. Han vil derfor kunne være din forretningsjuridiske forbindelse på Romerike.

Arbeidserfaring

2011- 2012Fast bostyrer ved konkurs, Nedre Romerike tingrett
2010 –Partner i Advokatfirmaet Halvorsen & Co
2003 – 2010Partner i Advokatfirmaet Hjelseth, Kilstad & Borgen DA
1998 – 2003Advokat i Advokatfirmaet Selmer DA
1997 – 1998Juridisk førstekonsulent ved Oljeskattekontoret

Utdanning

1996Cand. jur. UiO

Annet

  • Innehaver av verv som styreleder og styremedlem i en rekke aksjeselskaper
  • Foreleser ved Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Gjennomført Advokatforeningens Voldgiftsdommerutdanning våren 2017