Øyvind Kilstad

Advokat (H)/Partner

Øyvind Kilstad

Advokat/Partner

E-post: ok@halvorsenco.no
Mobil: 934 27 928

Linkedin logovCard

Advokat Øyvind Kilstad har innpå 20 års praksis som forretningsadvokat. Kilstad har bred erfaring innen selskapsrett og forretningsjus generelt, og tilbyr fullskala skatterådgivning knyttet til person- og bedriftsbeskatning. Kilstad har vært rådgiver ved en rekke transaksjoner og restruktureringsprosesser hvor kombinasjonen selskapsrett/skatterett/kontraktsrett har vært helt sentralt. En vesentlig del av Kilstads hverdag er, i tillegg til det ovenfor beskrevne, å bistå bedrifter i daglige juridiske spørsmål, herunder arbeidsrett. Kilstad har bred erfaring fra prosedyre for domstolene, samt alternativ tvisteløsning og forhandlinger. Han vil derfor kunne være din forretningsjuridiske forbindelse på Romerike.

Arbeidserfaring

2011- 2012 Fast bostyrer ved konkurs, Nedre Romerike tingrett
2010 – Partner i Advokatfirmaet Halvorsen & Co
2003 – 2010 Partner i Advokatfirmaet Hjelseth, Kilstad & Borgen DA
1998 – 2003 Advokat i Advokatfirmaet Selmer DA
1997 – 1998 Juridisk førstekonsulent ved Oljeskattekontoret

Utdanning

1996 Cand. jur. UiO

Annet

  • Innehaver av verv som styreleder og styremedlem i en rekke aksjeselskaper
  • Foreleser ved Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Gjennomført Advokatforeningens Voldgiftsdommerutdanning våren 2017