fbpx

Om oss

Om Advokatene i Halvorsen & Co

Advokatfirmaet Halvorsen & Co er totalleverandør av juridisk rådgivning for næringsliv, organisasjoner og privatpersoner.

Vårt mål: Å være den ledende og foretrukne advokatforbindelsen på Romerike.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co tilbyr juridiske tjenester innenfor de fleste juridiske områder, med særlig fokus på generell og spesiell forretningsjus, fast eiendom og insolvens/konkurs.

Vi skal dessuten til enhver tid være ledende innenfor rettsområdene arv- og familierett og personskadeerstatning. Advokatfirmaet Halvorsen & Co vil således kunne tilby de juridiske tjenester det er behov for til enhver tid.

Tilgjengelighet, rask saksbehandling, og nær oppfølging er forhold vi vektlegger overfor våre klienter. Vår rådgivning skal dessuten gjenspeile våre advokaters ulike kompetanse- og erfaringsbakgrunn. Vi har som mål å være det ledende advokatfirmaet på Romerike, et område hvor vi i dag allerede har en sterk posisjon.

Vi skal fokusere på høy kompetanse innen de tjenester vi tilbyr og våre råd skal være tydelige og praktiske.

Sammen finner vi de gode løsningene

Vi legger stor vekt på den personlige relasjonen mellom advokat og klient. I enkelte saker arbeider vi også i tverrfaglige grupper for å få utnyttet vår kompetanse best mulig til fordel for klienten.

Sammen finner vi de gode løsningene.

Advokatfirmaet Halvorsen og Co ble stiftet vinteren 2003. Vi har på disse årene gått fra å være fem til 25 ansatte. Vårt hovedkontor er på Lillestrøm. Vi har dessuten tre filialkontor fordelt rundt på Romerike.

Våre samerbeidspartnere

Personskadeforbundet LTN Kunnskapsbyen logo
Ullkisa logo Miklagard golf
Innovasjon Gardermoen LSK logo
Styre utvikling Romerike Lillestrøm Kultursenter
Om oss 1

Advokat romerike