fbpx
Monica Melgård 1

Monica Melgård

Senioradvokat

Monica Melgård

Senioradvokat

Mobil: 924 96 025
E-post: mm@halvorsenco.no

Linkedin
vcard

Monica Melgård er senioradvokat og arbeider i hovedsak med familie- og arverett. I tillegg påtar hun seg oppdrag innen barnevernsrett og som bistandsadvokat i strafferettssaker. Hun har spesiell erfaring med internasjonal privatrett på familie- og barnerettens område, herunder adopsjon og anerkjennelse av adopsjon gjennomført i utlandet. Hun er videre tildelt plass på Justisdepartementets liste over advokater som har særlig kompetanse på internasjonal barnebortføring. Melgård har bred erfaring med prosedyre for domstolene, samt alternativ tvisteløsning og forhandlinger.


Arbeidserfaring

2019Senioradvokat, Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS
2016 – 2018Senioradvokat, Advokatfirmaet Økland & Co DA
2015 – 2016Advokat, Advokatfirmaet Økland & Co DA
2012 – 2015Advokatene Hagen og Tønsberg DA
2008 – 2012Barne-, ungdoms- og familieetaten region øst
2008 – 2012Regiontillitsvalgt for Juristforundet i Bufetat region Øst
2005 – 2007NAV

Utdanning

2005Cand jur. Universitet i Oslo

Medlemskap / tillitsverv

  • Medlem i Den Norske Advokatforening
  • Styremedlem i Advokatforeningen Romerike krets 
  • Medlem av Advokatforeningens disiplinærutvalg for Østfold og Follo, Romerike og Hedmark kretser