fbpx
Fredrik Sikkerbøl 1

Fredrik Sikkerbøl

Advokatfullmektig

Fredrik Sikkerbøl

Advokatfullmektig

Mobil: 993 90 789
E-post: fs@halvorsenco.no

Linkedin
vcard

Advokatfullmektig Fredrik Sikkerbøl begynte i Advokatfirmaet Halvorsen & Co i januar 2021. Fredrik har en master i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo, der han spesielt fordypet seg i fagene selskapsrett, skatterett, og personvernrett. Fredrik har hatt flere traineeopphold, og har erfaring innen lettere tvang fra Namsfogden i Lillestrøm. Fredrik inngår i firmaets forretningsjuridiske fagavdeling.


Arbeidserfaring

2021Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Halvorsen & Co
20202020 Trainee, Advokatfirmaet Hammervoll Pind AS
2019 – 2020Konsulent/namsfullmektig, Namsfogden i Lillestrøm
2019Trainee, Advokatfirmaet Halvorsen & Co AS
2019Trainee, Juridisk avdeling i TINE SA

Utdanning

2016 – 2020Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
Masteroppgave: Aksjeloven § 8-10 – Selskapsfinansierte aksjeerverv etter 1. januar 2020.