fbpx
Beate G. Tande 1

Beate G. Tande

Advokat

Beate G. Tande

Advokat

Mobil: 975 73 284
E-post: bgt@halvorsenco.no

Linkedin
vcard

Advokat Beate G. Tande har jobbet i Advokatfirmaet Halvorsen & Co siden høsten 2014. Tande kom da fra stilling som førstekonsulent i Statens sivilrettsforvaltning hvor hun jobbet med voldsoffererstatning og erstatning etter strafforfølgning. Tande har bred kompetanse innen personskadeerstatningsrett og bistår løpende klienter fra hele landet innen dette rettsområdet. Hun påtar seg også oppdrag innenfor trygderett og arbeidsrett.


Arbeidserfaring

2015 2014 – 2015Advokat i Advokatfirmaet Halvorsen & Co Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Halvorsen & Co
2013 – 2014Førstekonsulent, Statens sivilrettsforvaltning
2011 – 2013Juridisk medarbeider, Econa
2011Namsfullmektig, Namsfogden i Oslo
2009 – 2010Saksbehandler, Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Utdanning

2012Master i rettsvitenskap, UiO