fbpx
Åse Marie Johannessen 1

Åse Marie Johannessen

Advokatfullmektig

Åse Marie Johannessen

Advokatfullmektig

Telefon:
E-post: amj@halvorsenco.no

Åse Marie Johannessen startet som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Halvorsen & Co i august 2021. Hun fullførte mastergraden ved Universitetet i Oslo våren 2021, og har også gjennomført deler av studiet ved Universitetet i Tromsø. Åse Marie er i hovedsak tilknyttet firmaets familie- og arverettsavdeling. Hun skrev masteroppgave om avkortning i arv, og hadde skriveplass hos Advokatfirmaet Halvorsen & Co våren 2021.  

Arbeidserfaring

2021Advokatfullmektig hos Halvorsen & Co

Utdanning

2018 – 2021Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
Masteroppgave: Avkortning i arv- En sammenligning mellom tidligere og ny rett.
2015 – 2017Master i rettsvitenskap, Universitetet i Tromsø