fbpx

Kurs om erstatning etter trafikkskade eller yrkesskade

Kurs om erstatning etter trafikkskade eller yrkesskade 1

Onsdag 08.09 Lillestrøm
Torsdag 09.09 Jessheim

Etter en trafikkskade eller yrkesskade er det mange som møter ulike utfordringer. Mange kan ha spørsmål om rettigheter overfor forsikringsselskap, NAV mv. Med dette kurset ønsker vi å gi skadelidte og deres pårørende, samt de som møter skadelidte i sin hverdag som lege, behandler, sosionom mv. en kort introduksjon til erstatningsretten i forbindelse med personskade.

Advokatfirmaet Halvorsen & Co As har gjennom mer enn 30 år bistått skadelidte og deres pårørende i personskadesaker overfor forsikringsselskap og Norsk pasientskadeerstatning. Vi er et av landets ledende firma innen dette rettsområdet og arbeider for å ivareta skadelidtes rettigheter og sikre at de mottar en riktig erstatning i sin sak. Vårt firma er dessuten tilknyttet Personskadeforbundet LTN.

Vi vil blant annet ta opp følgende tema:

– Hvilke vilkår må være oppfylt for å kreve erstatning?
– Hvilke erstatningsposter kan jeg kreve erstatning for og hvor mye?
– Gangen i en personskadesak
– Utredning hos medisinsk sakkyndig
– Bør jeg velge spesialisert advokat og hvem dekker kostnadene?

Det vil bli satt av tid til samtaler med skadelidte eller pårørende før og etter kurset. Ring gjerne på forhånd for å avtale en uforpliktende samtale.  

Hvor og når?

Lillestrøm Onsdag 8. september 2021 kl. 18 – 20  
Jessheim Torsdag 9. september 2021 kl. 18 – 20       

Kurset på Lillestrøm vil dessuten bli sendt direkte på vår Youtube-kanal og Facebook , og vil også kunne sees i opptak.

Covid tiltak – Vi forholder oss til gjeldene nasjonale og lokale retningslinjer. Det er allikevel slik at vi holder avstand, vasker hender og blir hjemme dersom man føler seg forkjølet.  

Påmelding: post@halvorsenco.no eller på telefon 64 84 00 207