Konkursdebitor:Vidar Øverland
Saksnr.:12-190524KON-NERO
Bostyrer:Advokat (H) Thomas Chr. Wangen
Tingrett:Nedre Romerike tingrett
Fristdag:29.10.2012
Frist anm. fordr.:25.02.2013
Første skiftesamling:12.03.2013
Status:Avsluttet.