Konkursdebitor: Vidar Øverland
Saksnr.: 12-190524KON-NERO
Bostyrer: Advokat (H) Thomas Chr. Wangen
Tingrett: Nedre Romerike tingrett
Fristdag: 29.10.2012
Frist anm. fordr.: 25.02.2013
Første skiftesamling: 12.03.2013
Status: Avsluttet.