Konkursdebitor:Two Holding AS
Saksnr.:14-148899KON-NERO
Bostyrer:Advokat Owe Halvorsen
Tingrett:Nedre Romerike tingrett
Fristdag:18.09.2014
Frist anm. fordr.:23.10.2014
Første skiftesamling:27.10.2014, kl. 13.15
Status:Fordringsfrist løper