Konkursdebitor: Thor Anders Andreassen
Saksnr.: 14-021056KON-NERO
Bostyrer: Advokat Owe Halvorsen
Tingrett: Nedre Romerike tingrett
Fristdag: 03.02.2014
Frist anm. fordr.: 07.04.2014
Første skiftesamling: 08.04.2014, kl. 09.00
Status: Fordringsfrist løper