Konkursdebitor:Thor Anders Andreassen
Saksnr.:14-021056KON-NERO
Bostyrer:Advokat Owe Halvorsen
Tingrett:Nedre Romerike tingrett
Fristdag:03.02.2014
Frist anm. fordr.:07.04.2014
Første skiftesamling:08.04.2014, kl. 09.00
Status:Fordringsfrist løper