Konkursdebitor: Strømmen Bijouteri AS
Saksnr.: 13-163275KON-NERO
Bostyrer: Advokat Thomas Chr. Wangen
Tingrett: Nedre Romerike tingrett
Fristdag: 02.10.2013
Frist anm. fordr.: 08.11.2013
Første skiftesamling: 04.11.2013
Status: Bobehandling