Konkursdebitor: Sørlie Kiosk AS
Saksnr.: 17-071307KON-NERO
Bostyrer: Advokat Thomas Christian Wangen
Tingrett: Nedre Romerike tingrett
Fristdag: 27.04.17
Frist anm. fordr.: 02.06.17
Første skiftesamling: 29.05.17 kl. 1430

Dokumenter

Medlemsinnlogging