Konkursdebitor: Riv og Bygg AS
Saksnr.: 17-061774KON-NERO
Bostyrer: Advokat Thomas Christian Wangen
Tingrett: Nedre Romerike tingrett
Fristdag: 05.04.2017
Frist anm. fordr.: 03.07.2017
Første skiftesamling: 26.06.2017, kl. 1330

Dokumenter

Medlemsinnlogging