Konkursdebitor: Richie Macdonald Mactaggart
Saksnr.: 18-027602KON-NERO
Bostyrer: Advokat Owe Halvorsen
Tingrett: Nedre Romerike tingrett
Fristdag: 15.02.18
Frist anm. fordr.: 21.05.18
Første skiftesamling: 22.05.18

Dokumenter

Medlemsinnlogging