Konkursdebitor:Rene Omgivelser AS
Saksnr.:14-091095KON-NERO
Bostyrer:Advokat (H) Thomas Christian Wangen
Tingrett:Nedre Romerike tingrett
Fristdag:30.05.2014
Frist anm. fordr.:16.09.2014
Første skiftesamling:29.09.2014, kl. 12.45
Status:Fordringsfrist løper