Konkursdebitor: RBI Bygg AS
Saksnr.: 17-060402KON-NERO
Bostyrer: Advokat Thomas Christian Wangen
Tingrett: Nedre Romerike tingrett
Fristdag: 03.04.2017
Frist anm. fordr.: 19.07.2017
Første skiftesamling: 28.08.2017, kl. 1330

Dokumenter

Medlemsinnlogging