Konkursdebitor:Oslo International Bible College
Saksnr.:14-055411KON-NERO
Bostyrer:Advokat Thomas Chr. Wangen
Tingrett:Nedre Romerike tingrett
Fristdag:27.03.2014
Frist anm. fordr.:05.05.2014
Første skiftesamling:19.05.2014, kl. 12.30
Status:Fordringsfrist løper