Konkursdebitor: Min Lille Skatt AS
Saksnr.: 18-055611KON-NERO
Bostyrer: Advokat Owe Halvorsen
Tingrett: Nedre Romerike tingrett
Fristdag: 11.04.18
Frist anm. fordr.: 16.05.18
Første skiftesamling: 22.05.18 kl. 1345

Dokumenter

Medlemsinnlogging