Konkursdebitor:Miljøpartner Øst AS
Saksnr.:13-189863KON-NERO
Bostyrer:Advokat Owe Halvorsen
Tingrett:Nedre Romerike tingrett
Fristdag:18.11.20133
Frist anm. fordr.:20.01.2014
Første skiftesamling:03.02.2014, kl. 13.30
Status:Fordringsfrist løper