Konkursdebitor: Krogsbygg AS
Saksnr.: 17-105113KON-NERO
Bostyrer: Advokat Owe Halvorsen
Tingrett: Nedre Romerike tingrett
Fristdag: 26.06.2017
Frist anm. fordr.: 13.10.2017
Første skiftesamling: 04.10.2017, kl. 12:45

Dokumenter

Medlemsinnlogging