Konkursdebitor: Kenneth Olsen
Saksnr.: 18-013555KON-NERO
Bostyrer: Advokat Owe Halvorsen
Tingrett: Nedre Romerike tingrett
Fristdag: 22.01.18
Frist anm. fordr.: 21.05.18
Første skiftesamling: 31.05.18 kl. 1400

Dokumenter

Medlemsinnlogging