Konkursdebitor:Kenneth Olsen
Saksnr.:18-013555KON-NERO
Bostyrer:Advokat Owe Halvorsen
Tingrett:Nedre Romerike tingrett
Fristdag:22.01.18
Frist anm. fordr.:21.05.18
Første skiftesamling:31.05.18 kl. 1400

Dokumenter

Medlemsinnlogging