Konkursdebitor: Jørn Åge Størum
Saksnr.: 18-035665KON-NERO
Bostyrer: Advokat Owe Halvorsen
Tingrett: Nedre Romerike tingrett
Fristdag: 02.03.18
Frist anm. fordr.: 21.05.18
Første skiftesamling: 31.05.18 kl. 1330

Dokumenter

Medlemsinnlogging