Konkursdebitor:Jørn Åge Størum
Saksnr.:18-035665KON-NERO
Bostyrer:Advokat Owe Halvorsen
Tingrett:Nedre Romerike tingrett
Fristdag:02.03.18
Frist anm. fordr.:21.05.18
Første skiftesamling:31.05.18 kl. 1330

Dokumenter

Medlemsinnlogging