Konkursdebitor:Jørgensen Component AS
Saksnr.:14-113154KON-NERO
Bostyrer:Advokat Owe Halvorsen
Tingrett:Nedre Romerike tingrett
Fristdag:23.09.2014
Frist anm. fordr.:28.10.2014
Første skiftesamling:27.10.2014, kl. 13.30
Status:Fordringsfrist løper

Dokumenter:

Medlemsinnlogging