Konkursdebitor: Jørgensen Component AS
Saksnr.: 14-113154KON-NERO
Bostyrer: Advokat Owe Halvorsen
Tingrett: Nedre Romerike tingrett
Fristdag: 23.09.2014
Frist anm. fordr.: 28.10.2014
Første skiftesamling: 27.10.2014, kl. 13.30
Status: Fordringsfrist løper

Dokumenter:

Medlemsinnlogging