Konkursdebitor: Jan Ove Redtrøen
Saksnr.: 18-028479KON-NERO
Bostyrer: Advokat Owe Halvorsen
Tingrett: Nedre Romerike tingrett
Fristdag: 19.02.18
Frist anm. fordr.: 21.05.18
Første skiftesamling: 22.05.18 kl. 1400

Dokumenter

Medlemsinnlogging