Konkursdebitor:Jan Ove Redtrøen
Saksnr.:18-028479KON-NERO
Bostyrer:Advokat Owe Halvorsen
Tingrett:Nedre Romerike tingrett
Fristdag:19.02.18
Frist anm. fordr.:21.05.18
Første skiftesamling:22.05.18 kl. 1400

Dokumenter

Medlemsinnlogging