Konkursdebitor:Hermod Skarshaug
Saksnr.:13-189847KON-NERO
Bostyrer:Advokat (H) Thomas Christian Wangen
Tingrett:Nedre Romerike tingrett
Fristdag:15.11.2013
Frist anm. fordr.:10.02.2014
Første skiftesamling:19.02.2014, kl. 09.15
Status:Avsluttet.