Konkursdebitor: Henning Karlsen
Saksnr.: 18-051344KON-NERO
Bostyrer: Advokat Thomas Christian Wangen
Tingrett: Nedre Romerike tingrett
Fristdag: 04.04.18
Frist anm. fordr.: 26.06.18
Første skiftesamling: 22.05.18 kl. 1100

Dokumenter

Medlemsinnlogging