Konkursdebitor: Gedeminas Genevicius
Saksnr.: 18-051326KON-NERO
Bostyrer: Advokat Thomas Christian Wangen
Tingrett: Nedre Romerike tingrett
Fristdag: 28.03.18
Frist anm. fordr.: 26.06.18
Første skiftesamling: 18.06.18 kl. 1330

Dokumenter

Medlemsinnlogging