Konkursdebitor: Espen Bråthe
Saksnr.: 13-001146KON-NERO
Bostyrer: Advokat Owe Halvorsen
Tingrett: Nedre Romerike tingrett
Fristdag: 03.01.2013
Frist anm. fordr.: 27.03.2013
Første skiftesamling: 12.04.2013
Status: Avsluttet