Konkursdebitor:Espen Bråthe
Saksnr.:13-001146KON-NERO
Bostyrer:Advokat Owe Halvorsen
Tingrett:Nedre Romerike tingrett
Fristdag:03.01.2013
Frist anm. fordr.:27.03.2013
Første skiftesamling:12.04.2013
Status:Avsluttet