Konkursdebitor:Debygg AS
Saksnr.:14-081928KON-NERO
Bostyrer:Advokat Thomas Chr. Wangen
Tingrett:Nedre Romerike tingrett
Fristdag:18.12.2013
Frist anm. fordr.:25.06.2014
Første skiftesamling:23.06.2014, kl. 10.15
Status:Fordringsfrist løper