Konkursdebitor:Byggteknisk Tegnesenter AS
Saksnr.:14-121868KON-NERO
Bostyrer:Advokat Owe Halvorsen
Tingrett:Nedre Romerike tingrett
Fristdag:25.07.2014
Frist anm. fordr.:13.10.2014
Første skiftesamling:10.10.2014, kl. 09.30
Status:Fordringsfrist løper

Dokumenter: