Konkursdebitor: Blaker Bakst AS
Saksnr.: 13-075789KON-NERO
Bostyrer: Advokat Owe Halvorsen
Tingrett: Nedre Romerike tingrett
Fristdag: 26.04.2013
Frist anm. fordr.: 27.06.2013
Første skiftesamling: 30.07.2013
Status: Avsluttet.