Konkursdebitor: Azim Aliassi
Saksnr.: 18-069358KON-NERO
Bostyrer: Advokat Thomas Christian Wangen
Tingrett: Nedre Romerike tingrett
Fristdag: 27.04.18
Frist anm. fordr.: 16.07.18
Første skiftesamling: 02.07.18 kl. 1100

Dokumenter

Medlemsinnlogging