Konkursdebitor: Karl Ekstrøm & Søn AS
Saksnr.: 15-066800KON-NERO
Bostyrer: Advokat Owe Halvorsen
Tingrett: Nedre Romerike tingrett
Fristdag: 23.04.2015
Frist anm. fordr.: 28.05.2015
Første skiftesamling: 16.06.2015, kl. 12.30

Dokumenter:

Medlemsinnlogging