Konkursdebitor: Avimar Norway AS
Saksnr.: 16-201129KON-NERO
Bostyrer: Advokat Owe Halvorsen
Tingrett: Nedre Romerike tingrett
Fristdag: 14.11.2016
Frist anm. fordr.: 18.01.2017
Første skiftesamling: 16.01.2017, kl. 14.45

Dokumenter

Medlemsinnlogging