Konkursdebitor:Asbjørn Johansen
Saksnr.:17-105052KON-NERO
Bostyrer:Advokat Owe Halvorsen
Tingrett:Nedre Romerike tingrett
Fristdag:26.06.2017
Frist anm. fordr.:13.10.2017
Første skiftesamling:04.10.2017, kl. 14:00

Dokumenter

Medlemsinnlogging