Konkursdebitor:Aqua Power ResponsAS
Saksnr.:14-112670KON-NERO
Bostyrer:Advokat Owe Halvorsen
Tingrett:Nedre Romerike tingrett
Fristdag:07.07.2014
Frist anm. fordr.:11.08.2014
Første skiftesamling:15.09.2014, kl. 09.00
Status:Fordringsfrist løper

Dokumenter:
Kjennelse vedr. konkursåpning av 07.07.2014