Konkursdebitor:Alltid Miljø Renhold AS
Saksnr.:14-051721KON-NERO
Bostyrer:Advokat Thomas Chr. Wangen
Tingrett:Nedre Romerike tingrett
Fristdag:21.03.2014
Frist anm. fordr.:26.06.2014
Første skiftesamling:23.06.2014, kl. 09.45
Status:Fordringsfrist løper