Konkursdebitor: Frogner Bygg og Betong AS
Saksnr.: 16-138474KON-NERO
Bostyrer: Advokat Owe Halvorsen
Tingrett: Nedre Romerike tingrett
Fristdag: 31.08.2016
Frist anm. fordr.: 20.01.2017
Første skiftesamling: 16.01.2017, kl. 15.15

Dokumenter:

Medlemsinnlogging