Konkursdebitor: Berger Drift AS
Saksnr.: 16-022609KON-NERO
Bostyrer: Advokat Owe Halvorsen
Tingrett: Nedre Romerike tingrett
Fristdag: 08.02.2016
Frist anm. fordr.: 20.05.2016
Første skiftesamling: 06.06.2016, kl. 12.45
Status: Fordringsfrist løper

Dokumenter:

Medlemsinnlogging